Rutiner

Information om tekniska rutiner (080304)

  • Ska du beställa en dator – kontakta Peter Helander helan@chal...
  • Behöver du programvara för PC/Mac – kontakta Peter Helander helan@chal...
  • Behöver du programvara för Unix – kontakta Arne Linde arne@chal... , 1683 Se http://www.studat.chalmers.se/mofit/studat/sysdoc/linux/ för hur du själv kan få rätt att installera programvaror.
  • Alla dator-förbrukningsvaror finns hos Peter Helander på plan 4.
  • Övrig utrustning finns för bokning i Time Edit: https://timeedit.ita.chalmers.se/
  • När det gäller ärenden så skicka allt som har med skrivare och Datortekniks gamla system till drift@ce.cha...
  • Allt som är relaterat till dom centrala systemen (allt utom skrivare för de som kommer från Datavetenskap) skickas till support@chalmers.se
  • Sammanfattningsvis, det finns många tjänster på IT-service centralt men få känner till dem.

Some input about Research.Infrastructure