Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

GruAdmApr2008

GruAdm-möte 080421 rum 6128

Agenda

 • EH: rutiner för examensarbeteskursen
  • Enda nya är bokning av presentationstider och salar
   • redovisningar en gång i månaden (runt den 20:e)
  • opponeringskrav?
 • KG: Tentamensanmälan (Bakgrund: Hur kan vi minska tiden som går till att ge omtentor till små studentgrupper.)
  • Problem med för höga anmälningstal
  • Avgift för tentamensadm. beaseras numera på antalet bokade platser (som i sin tur baserats på antalet anmälda), ej antalet som dyker upp

Skjuter vi på till nästa möte

 • CJ: Grundutbildningens webbsidor
  • kursportalen på GU
  • kursportalen på Chalmers
  • kurshemsidor (inkl. exjobbskursen, kandidatarb.kursen)
  • institutionens grund.utb.sidor
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 21, 2008, at 02:16 PM