GruAdmApr2008

GruAdm-möte 080421 rum 6128

Agenda

 • EH: rutiner för examensarbeteskursen
  • Enda nya är bokning av presentationstider och salar
   • redovisningar en gång i månaden (runt den 20:e)
  • opponeringskrav?
 • KG: Tentamensanmälan (Bakgrund: Hur kan vi minska tiden som går till att ge omtentor till små studentgrupper.)
  • Problem med för höga anmälningstal
  • Avgift för tentamensadm. beaseras numera på antalet bokade platser (som i sin tur baserats på antalet anmälda), ej antalet som dyker upp

Skjuter vi på till nästa möte

 • CJ: Grundutbildningens webbsidor
  • kursportalen på GU
  • kursportalen på Chalmers
  • kurshemsidor (inkl. exjobbskursen, kandidatarb.kursen)
  • institutionens grund.utb.sidor