GruAdm

Grundutbildningsadministrationsmöte (GruAdm) inom D&IT-institutionen

Möten 2011:

Möten 2010:

Möten 2009:

Möten 2008:

Medlemmar: VPref.Gru + 3*SR + studieadm. + studievägl. + eventuellt övrig person, beroende på agendan.

Syfte:

  • Ömsesidigt informationsutbyte om grundutbildningens administrativa rutiner
  • Förbättra och förenkla rutiner