GruAdmAug2008

Agenda för GruAdm Augusti 2008

(måndag 080818, kl. 15.00-16.00 i rum 6128)

 • Planering av hösten
  • Omtentaperiod
  • Mottagning av nya studenter
  • Val av kurser
  • Tentaperiod LP1
  • Tentaperiod LP2
 • Förväntade studenttal HT 2008
 • Studentassistenter
 • Examensarbeten
 • Ny VPref.Gru från 081101 blir Christer Carlsson
  • Christer kommer att vara med på en del möten redan nu för göra överlämningen smidig

Senare (Ida kan inte vara med pga introdag för nya DV-studenter)

 • Rutiner för valfria kurser och registreringar mellan GU och Chalmers