GruAdmJan2008

Grundutbildningsadministrationsmöte Januari 2008

Anteckningar från Januarimötet 2008: kl 10.00-10.55

 • Intro: välkommen till ny struktur
  • (5m) Patrik: Nykomlingar: Ida, Victoria, Olof
 • Lägesrapporter:
  • (5m) Victoria: Resultatrapportering / tentamina / LADOK
   • Läget under kontroll
   • allt inrapporterat för GU (deadline igår)
   • nästan klart för Chalmers (deadline idag)
   • nu: hantering av omtentorna
   • nu: tentamensschema nästa period
   • Kerstin sjukskriven -> mycket intensivt (Rebecca hjälper)
   • bra hjälp att sr skickar ut deadlines
   • Bett Vemdal förbereda rutiner inför period 3
   • Rutiner för EJ REG borde gå direkt från tentasal till stud.centrum för Chalmerskurser så att processen blir snabbare
  • (5m) Catharina: Hemsidor för den nya org.strukturen
   • Flyttat sidor till toppnivå
   • Strukturen behöver tänkas över
   • EH: hitta i strukturen - fördel med den nya gemensamma strukturen
   • AB: kompletta listor för hela CSE?
   • AB: Språk - för lite på engelska
   • kurshemsidor skall nås från portalen - automatisk årlig uppdatering önskas
   • Lathund / checklist för lärare / examinatorer borde återupplivas (Börje skrev en för några år sedan när jag (Patrik) var sr@cs)
   • Projektet Ny studentportal:
    • Peter Lundin med i projektgrupp
    • Arne Linde i referensgrupp
    • öppet informationsmöte annonserat på insidan
    • lärplattformen PingPong inköpt av Chalmers (och för ett år sedan av GU)
  • (5m) Erland/Kerstin: Arbetsgrupp Exjobbsrutiner
   • ämneskontakter för exjobbsfördelning: utses av MPK (antalet timmar behöver diskuteras)
   • exjobbskursplan(er?) 08/09 behöver vara klara till Feb. (minst en på Chalmers och en på GU - det finns en för ID på Chalmers som kanske kan användas som "mall")
   • annorlunda i framtiden - många kommer i dec, börjar i jan
   • kanske tar mer tid att hitta exjobb åt dem (färre lokala kontakter)
   • CJ: extern ingång på webben för att leverera exjobbsförslag?
   • hur ser processen ut - skrivkurs á la kandidatarbets 0-hp-moment?
   • examensarbete: en eller sex kurskoder?
   • Vem ersätter Kerstin i exjobbs-adm.projektet? (fråga till Vemdal som då inte var närvarande)
 • Övriga punkter
  • (5m) Ana ang. tentamenstesrutiner
   • se nedan
   • påminnelser om omtentor?
   • om vi skall ha en hemsida med alla datum, då kan vi skicka mail också
   • Lägga upp tentadatum? - bra att ha en lista att "pricka av på"
   • DV: anslår inte fysiska listor
  • (5m) Patrik ang. ärendehanteringssystemet
   • Hanterar all epost till VPref.Gru@cse.chalmers.se sedan 080107.
   • I systemet kan man tilldela ärenden till olika personer och sätta deadlines samt kommentera pågående arbete.
   • Samma system som Erland har för exjobbsfrågor
   • Inloggning kan göras på service.portal.chalmers.se (Direktlänk: https://service.portal.chalmers.se/issue/project/grundutb/issues/)
   • Jag tror alla i GruAdm har tillgång
  • (5m) Vemdal: Antagningsprocessen Chalmers MSc, GU MSc + BSc
   • Denna punkt får kvarstå till senare möte
  • (5m) Nästa möte: förslag To 080214 (lovveckan) eller To 080306 (eller 15-16 någon av 080218, 19, 20)
 • Laget runt: (hann vi inte med)
  • (15m) en stund per person om andra aktuella ärenden

Agenda för GruAdms januarimöte 2008: kl 10.00-10.55

 • Intro: välkommen till ny struktur
  • (5m) Nykomlingar: Ida, Victoria, Olof
 • Lägesrapporter:
  • (5m) Victoria: Resultatrapportering / tentamina / LADOK
  • (5m) Catharina: Hemsidor för den nya org.strukturen
  • (5m) Erland/Kerstin: Arbetsgrupp Exjobbsrutiner
  • (5m) Vemdal: Antagningsprocessen Chalmers MSc, GU MSc + BSc
 • Laget runt:
  • (15m) en stund per person om andra aktuella ärenden
 • Övriga punkter
  • (5m) Ana ang. tentamenstesrutiner
  • (5m) Patrik ang. ärendehanteringssystemet
  • (5m) Nästa möte: förslag To 080214 (lovveckan) eller To 080306 (eller 15-16 någon av 080218, 19, 20)

Mer underlag om senare tillagda punkter:

080108
Ana: Something we could take up in the meeting is a new routine for exams:
 • At DT, each teacher is responsible for keeping track of exams dates, making the actual exam, copying it and taking it to the exam expedition.
 • At DV, teacher are (most of the case) reminded of the dates, if they are offered help in copying the exam and bringing it to the exam expedition.

Is this really necessary? Can we have only 1 way to do things?

080111
Patrik: Jag håller med om att frågan bör tas upp på GruAdm-mötet.
 • Förslag: Jag tycker vi skall erbjuda hjälp med uppkopiering / transport av teser _men_ det måste finnas en tydlig deadline för att anmäla intresse av sådan hjälp eller åta sig att göra det själv.
 • Underlag: vad gäller på annat håll - exempelvis vårt kontrakt med studentcentrum Lindholmen för h.ing.-kurserna?
 • Det vore bra att ha en homogen "servicegrad".