GruAdmMaj2008

GruAdm-möte 080519 rum 6128

Agenda (prel.)

Bring your calendar so we can book a lunch during June to celebrate the end of the academic year! Suggestions:

 • Thursday 12th
 • Friday 13th (ej PJ)
 • Tuesday 17th (ej PJ)
 • Thursday 19th

(PJ kan ej närvara på detta GruAdm-möte.)

Anteckningar Gruadm möte 08-05-19

Närvarande: Erland, Ana, Arne, Ida, Kerstin, Rebecca

 • Schemaläggningsprocessen för höstens kurser pågår.

Inhämtat info från kursansv på ID, CS, SET kurslitteraturbeställning lp 1. I Sture finns inte alla kurser uppdaterade för ID, CE, NET och många av kursansvariga beställer själva.

 • Tentamensanmälan fungerar dåligt för GU-studenter. Till hösten Skall Ping Pong ersätta kursportalen.
 • Antagning: 67 1:a handssökanden på GU:s kandidatprogram. Vilket var ungefär samma som 2007.
 • Mastersprogrammet hade 1398 1:a handssökande, 308 av dessa gick igenom den centrala granskningen. Efter granskning av de 308 ansökningarna beslöt vi att endast anta 12 internationella studenter på Cs detta år. Vi har dock också 68 förstahandssökanden på den nationella antagningen av mastersprogrammet.
 • Arne söker svensktalande doktorander på Dig o dat + MOP kurser.
 • Det är ej klart med vem som skall överta arb.uppgiften med rekrytering av handledare på SET och CS. Ana B jobbar på det.
 • Anonyma tentor skall införas i okt på Chalmers. Hur mycket merarbete kommer detta innebära? Varifrån skall denna tid tas?
 • Diskussion pågår om våra grundutbildningssidor. Det är svårt att hitta som det är nu + mycket klickande. Många sidor måste översättas till engelska eftersom många studenter är engelsktalande. Catharina J är klar med ITU's webbsidor den 10/6.
 • Sommarlunch är planerad torsdagen den 12/6.
 • Nästa möte prelbokat 080818

/Rebecca C