GruAdmMar2008

GruAdm-möte 080317, 15.00-16.00, rum 6128

Agenda

 • (15m) Laget runt: kort lägesrapport från alla som har något att rapportera
 • (20m) EL/KV: Grundutbildningens ekonomirutiner
 • (15m) RC: Lokalbokning och schemaläggning
 • (10m) Rollbeskrivning examinator

Nya "action items":

RC
bokbeställningar går sedan tidigare via Rebecca för "gamla DV". Vi behöver reda ut gemensamma rutiner för detta
KV
dokumentera de nya överenskommelser som finns (ID-studenthanering, något mer?)
AL+KV
dokumentera ekonomirutinerna

Anteckningar

 • (15m) Laget runt: kort lägesrapport från alla som har något att rapportera
  • IH: Uppdaterar kurskoder för GU-kurserna i GU-portalen samt Sture inför LP4
  • VE: Rutiner för lärare (teser en vecka innan) fungerar bra
  • KV: centrala tentamensadm. vill ha _en_ kontaktperson vid inst.
  • AL: elektronisk tentamensprocess? Kanske blir något på sikt.
  • VE: Har börjat översätta exjobbssidorna.
  • RC: Kollar på CUL-kostnader för LP3
  • RC: Rutiner för bokcheckar för kursutvärderare (MSc-nivå) fungerar bra
  • EH: Hur utses kursnämndsrep.: av examinator (för MSc-nivå-kurser)
  • RC: Schemaläggningsmöte för höstens kurser D och IT programmen spikat den 16/4.
  • RC: bokbeställningar går sedan tidigare via Rebecca för "gamla DV". Vi behöver reda ut gemensamma rutiner för detta (senare)
  • KB: Nästan alla assistenter utsedda
  • AB: skall hitta ersättare för KB
  • AB: en del trassel med fel examinator på kurser i portalen
  • KV: ansvar för studenthantering för interaktionsdesign är nu klart
  • AL: lärarlån mellan CE och ID inom Physical Computing
  • IH: antagning MSc: ungefär som förra året men svårt att jämföra pga. nytt antagningssystem. Förra veckan hade 522 som sökt i första hand kommit till ämnesgranskning.
  • PJ: Läs gärna anteckningarna från GruKomMars2008
  • PJ: Erasmus-samarbeten: Bengt Nordström hade svårt att få hjälp från stud.centrum - Ida är lokal kontakt
 • (20m) KV: Grundutbildningens ekonomirutiner
 • (15m) RC: Lokalbokning och schemaläggning
  • Schemaläggningsprocessen
   • RC är med på schemamötena + ansvarar för GU-kursernas schema
   • några veckor senare kommer motsvarande för labtider - det orsakar dubbelarbete
   • RC önskar att det (salsschema + labschema) kunde göras samtidigt
  • Relationen mellan schema och lokalbokning
 • Övriga frågor:
  • Vilka möten vi skall ha och hur ofta?
   • EH: det känns inte bra att hugga av diskussionerna - tätare möten?
   • PJ: Jag är tveksam - jag föredrar nog att delgrupper möts i så fall och bereder ärenden att ta upp på GruAdm eller GruKom
  • PJ: vilka övriga grupper bör träffas?
   • MPK?
   • Grundutb.adm. inom och utom inst (med stud.centrum)?

Kvar till något senare möte:

 • Rollbeskrivning examinator [senare]
  • PJ behöver hjälp med att samla ihop de befogenheter och skyldigheter varje examinator har och hur vi administrerar dessa
 • KV: Mer om grundutbildningens ekonomirutiner
  • Arvodesräkningar: rutiner [senare]
  • Planering och uppföljning: rutiner [senare]