Ekonomirutiner

(Anteckningar från GruAdm Mar 2008 av PJ.)

 • KV: Grundutbildningens ekonomirutiner
  • KST och projektnummer - struktur
   • Grundutb. KST = 3710: VPref + 3*sr har slutattesträtt (dvs. kan godkänna att pengar dras från projekt inom detta KST)
   • Projekt: ett inst.gemensamt + ett per "ämne" (PJ rekommenderar den termen för grundutbildningsprojekten inom KST 3710 för att skilja från projekt och KST för (forskningsdelen av) avdelningarna)
  • Fakturor: rutiner
   • Exempel: datorinköp: närmaste chef tar beslut, sr har slutattest
   • Möbler tas centralt
   • förbrukningsmaterial tas på Teknikavd. (har det mesta i lager)
   • Mer ekonomiadm. för utrustning som kostar 20kkr eller mer (undvik "anläggningar"!)
  • Intäktsfördelning: på väg in i Chalmers budgetverktyg
   • Exjobb och kandidatarbeten: alla intäkter ligger på det gemensamma kontot 7653kkr (kan fördelas ut om så önskas)
   • Från alla Chalmers-kurser dras 1.3% och läggs in på det gemensamma kontot
   • Från alla GU-kurser dras 9.3% till det gemensamma
  • Löneutgifter:
   • diverse OH-pålägg på lönekostnader (totalt 53.2%)
   • storleksordning lön * 2.5 för att få hela kostnaden
  • Följande punkter får tas upp på ett senare möte:
   • Arvodesräkningar: rutiner [senare]
   • Planering och uppföljning: rutiner [senare]