KST

Kostnadsställe (KST) är en ekonomi-administrativ term på Chalmers. Ett KST samlar ett antal projektnummer inom en och samma verksamhet. Alla intäkter och utgifter måste föras till (fördelas på ett eller flera) projektnummer inom ett eller flera KST.

080107 Vemdal
The divisions have new cost center (kostnadsställen) which will be the same as result units.
  For details: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/data-och/internt/ekonomi/ekonomi-2008
CodeName
3700CSE (not for current bookkeeping)
3701Management
3702Administration
3703Technical and IT-support
3704Equipment (Anläggningar)
3710Undergraduate education
3722Computer Engineering, CE
3723Network & Systems, N&S
3724Computing Science, CS
3725Software Engineering & Technology, SET
3726Interaction Design, ID