Projektnummer

Projektnummer för grundutbildningen (BSc + MSc) inom D&IT-inst

Informationen nedan var korrekt 2008, men har senare ändrats. Aktuella siffror för 2014 finns här: https://document.chalmers.se/doc/d612c93c-6251-4224-82ac-d44181f07783.

Inom KST 3710 (Grundutbildning) finns följande projektnummer:

GRU intäkter gem, Chalmers3710100Patrik Jansson
GRU kostn gem, Chalmers3710101Patrik Jansson
GRU, CE3710122Arne Linde
GRU, N&S3710123Arne Linde
GRU, CS3710124Ana Bove
GRU, SET3710125Ana Bove
GRU, ID3710126Olof Torgersson
GRU intäkter gem, GU3710200Patrik Jansson
GRU kostn gem, GU3710201Patrik Jansson
SolveIT3710102Patrik Jansson
Collab IESD3710103Patrik Jansson
Diversity@EDIT3710104Patrik Jansson