Budget

Budget 2008 CSE BSc- + MSc-level education

The distribution to different subjects withing CSE at Chalmers:

SubjkursExj.tot (kkr)Kommentar
CE9999177211771
CS9472171111183
Gem7526-7654-128
ID18377142551
NS741616989114
SET14487175916246
tot50737050737

Anmärkningar:

 • Intäkten från ITU saknas
 • Intäkter från GU saknas
 • Exj. fördelningen är gjord före avskalning och stämmer därför inte helt (-128kkr)
 • Detta är bara budget - ingen avräkning är gjord mot verkligt utfall

Nedan finns en tidigare gjord ungefärlig fördelning av intäktsbudgeten på ämnen (inkl. ITU, GU samt fördelat på MSc-nivåsamt BSc-nivå).

Fördelningen av intäkter på ämnen och utbildningsnivå

(baserat på budgetutkast för 2008 från Nov/Dec 2007)

SubjBScMSctotKommentar
CE8.83.412.2Störst andel BSc, minst på MSc
NS3.56.810.3Stor andel MSc
CS7.25.312.5Rätt stor andel BSc
SET10.57.518.0Lägst andel exjobb
ID1.33.75.0Störst andel MSc, minst totalt sett
tot31.326.758.0
CE:
 B; 5*D&D;LP1,1,2,2,4; 3.1Mkr
 B; 4*MOP;LP2,3,3,3;  2.5Mkr
 B; 6*CE Övr;     2.4Mkr
 B; BSc theses;    0.8Mkr
 B; tot        8.8Mkr
 M; 6*IESD;      2.3Mkr
 M; MSc theses;    1.1Mkr
 M; tot        3.4Mkr
 tot;tot       12.2Mkr
NS:
 B; 7*NS Övr;     3.0Mkr
 B; BSc theses;    0.5Mkr
 B; tot        3.5Mkr
 M; 7*NDS;       3.3Mkr
 M; 4*SDCS;      2.2Mkr
 M; MSc theses     1.3Mkr
 M; tot        6.8Mkr
 tot;tot;       10.3Mkr
CS:
 B; 6*Prg;	    3.4Mkr
 B; 6*CS övr		3.6Mkr
 B; BSc theses		0.2Mkr
 B; tot;		7.2Mkr
 M; 8*FoCAL		3.4Mkr
 M; 2*MPBIS		0.3Mkr
 M; MSc theses		1.6Mkr
 M; tot 		5.3Mkr
 tot; tot;	    12.5Mkr
SET:
 B; 8*Prg;		4.1Mkr
 B; 12*SET övr;	5.7Mkr
 B; BSc theses		0.7Mkr
 B; tot 	    10.5Mkr
 M; 2*FoCAL		0.4Mkr
 M; 6*SET		3.8Mkr
 M; 4*SDCS		2.0Mkr
 M; MSc theses;	1.3Mkr
 M; tot 		7.5Mkr
 tot; tot	    18.0Mkr
ID;
 B; 2*MDI		1.0Mkr
 B; BSc theses		0.3Mkr
 B; tot 		1.3Mkr
 M; 11*ID övr		2.8Mkr
 M; MSc theses		0.9Mkr
 M; tot 		3.7Mkr
 tot; tot		5.0Mkr

Overview