GU-ansvarig

Course owner for CSE courses at University of Gothenburg

  • "programansvarig" för CS-BSc, CS-MSc och övriga GU-kurser

(Se även Organisation.)