Organisation

Grundutbildningens ledning inom D&IT-institutionen från 080101

Bakgrund:

Grundutbildningen inom D&IT-institutionen genomförs inom

 • två universitet (GU och Chalmers),
 • två campus (Lindholmen och Johanneberg),
 • två utbildningsnivåer (grundnivå och avancerad nivå),
 • sex Masterprogram på Chalmers och ett på GU,
 • flera grundnivåprogram varav ett på GU
 • ca 130 kurser med examinatorer, lärare, handledare, ...

( och för genomförandet krävs också adm. stöd, teknikstöd, ... både inom och utom institutionen. )

De flesta av institutionens kurser samläses med studenter både från GU och Chalmers.

Grundutbildningens ledning inom D&IT från 080101:

 • En viceprefekt med ansvar för grundutbildningen (VPref.Gru)
 • Tre studierektorer (bemanning, ämnesansvar, etc.) för var sitt "ämne":
  • "Interaktionsdesign"~= personal inom avd. ID
   • kurser inom ID + tillhörande BSc-kurser
  • "Datorteknik" ~= personal inom avd. CE + NS
   • kurser inom IESD, NDS, delar av SDCS + motsv. BSc-kurser (D&D, DataKom, ...)
  • "Datavetenskap" ~= personal inom avd. CS + SET
   • kurser inom FoCAL, SET, delar av SDCS + motsv. BSc-kurser (Prog, DStr, Bio, ...)
 • En GU-ansvarig:
  • "programansvarig" för CS-BSc, CS-MSc och övriga GU-kurser
 • Masterkoordinatorer för våra 6 Chalmersprogram på masternivå

Bemanning av rollerna:

Christer Carlsson
vpref.gru@cse
Olof Torgersson
sr@id (och MPK@ID)
Arne Linde
sr@ce (och chef för teknikerna)
Ana Bove
sr@cs
Wolfgang Ahrendt
GU-ansvarig
Roger Johansson
MPK@SDCS (från 080201)
Sibylle Schupp
MPK@SET (till 081231)
Tomas Olovsson
MPK@NDS
Peter Dybjer
MPK@CSALL
Per Larsson-Edefors
MPK@IESD

Rollfördelningen mellan MPK och SR förändras något så att MPK föreslår bemanning av kurser inom respektive program men SR/VPref.Gru beslutar fortfarande.

Rollfördelningen mellan avdelningschef och SR är att avdelningschefen huvudsakligen förhandlar fram andelen grundutbildning för sina anställda, inte exakt vilka kursmoment vilka anställda skall jobba med. (I praktiken kommer dock fortfarande de allra flesta kurser ha en naturlig långsiktig ämnesmässig hemvist på en viss avdelning.) Den andel av en anställds lön som finansieras av grundutbildningen betalas från grundutbildningens KST och belastar alltså inte avdelningens budget.

Ämnesuppdelningen innebär i korthet att ansvaret för följande kurser flyttar (relativt situationen -2007):

 • Till "datorteknik" (alla NDS-kurser hamnar på samma SR)
OS, DataKom, Dist. sys, Dist. sys. II
 • Till "datavetenkap" (alla SET-kurser hamnar på samma SR)
SEF, Agile, SUIT
 • Till "interaktionsdesign" (alla ID-kurser på samma SR)
alla ID-kurser samt MDI-kurserna

Mvh,


Backlinks: