GruKomJuni2008

Agenda för GruKom Juni 2008

 • PJ: Planering av sommaren / hösten
  • Christer Carlsson tar över som VPref.Gru under hösten (prel. slutet av Sept.)
  • Antagning / mottagning av nya studenter
  • senast Aug: ÖGRU-uppföljningsmöten Förslag: dela upp mötena mellan SR enligt följande:
   • SR@{CS+SET}: D, IT, F, I, Bio, TIMAL
   • SR@{CE+NS}: D, IT, E, de, Z
   • SR@ID: IT, ITU
   • VPref.Gru@CSE: D, IT, de
  • senast Okt: budgetdiskussion med programmen
  • senast Okt: söka nya IMPACT-projekt för 2009
  • senast Dec: ÖGRU 2009
  • Kurskluster Dig&Dat - arbetsgrupp
  • Kursplaner GU för 09/10 - oklar (men tidig) deadline
 • AL: Presenterar ny lärarrep. i GruKom (från N&S)

Punkter som ej avslutats på GruKom Maj 2008