GruKomMaj2008

Agenda för GruKom Maj 2008

 • UH: Samordning av programmeringskurser
  • Vilka grundkurser i programmering ges inom D&IT
  • Hur kan vi samordna / utveckla utbudet
  • C/C++ kurser som ges av fysik på GU!
 • AB: Bemanning läsåret 08/09
 • AL: Bemanninsplaneringssystem
  • Vi behöver ett gemensamt system för att registrera uppdrag som kursansvar, exjobb etc.
  • Gränssnitt till Sture?
  • Andra alternativ?
 • OT: Administrativt stöd för SR resp. MPK
  • Arbetsbeskrivning MPK (med indikation av vad som kanske kan göras av adm.)
  • Arbetsbeskrivning SR (samma här)
 • PJ: Byta namn på FoCAL till CS-ALL?
  • Dag Wedelins förslag: FoCAL namnbyte
  • Nuläge: D&IT-institutionen har sju masterprogram: ett brett program på GU med sex spår/inriktningar och sex program på Chalmers.
  • Alla närvarande inom GruKom är överens om att vi behöver kunna utnyttja välkända "ämnesnamn" som Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering i marknadsföringen av våra Masterprogram. En student som söker på "Computer Science" i google skall kunna hitta exempelvis vårt FoCAL-program.
  • Ingen i GruKom var direkt positiv till namnbytet som Dag beskriver det, men vi vill låta det gå på en remissrunda till övriga MPK inom institutionen och till beställaren (D-programmet) för att sedan ta beslut i samband med nästa GruKom.
  • TODO: PJ skickar mail D (gjort) resp. alla MPK (gjort).
 • Information:
  • Expeditionens öppettider: Adm.Exp

Detaljer: CC skriver: Är det inte konstigt att fysik ger följande kurser på GU? Jag vet inte hur man kan diskutera detta på GU, men man borde ju få en förklaring.

C-programmering I, 7.5hp C-programmering II, 7.5hp C++-programmering I, 7.5hp C++-programmering II, 7.5hp