PlanVT2009

Plan för grundutbildningens ledning våren 2009

(forts. på Plan HT 2008)

  • 090115: MSc-ansökan 09/10 stängs för internationella studenter
  • 0902??: GruKom Feb 2009: kolla kursplaner / kursutbud inför läsåret 09/10
  • 090207: Deadline momentfördelning i student.chalmers.se (för läsår 09/10 på Chalmers)
  • 090217: Deadline resten av kurslpanerna i student.chalmers.se (för läsår 09/10 på Chalmers)
  • 090227: Deadline för programplaner i student.chalmers.se (för läsår 09/10 på Chalmers)
  • 0903??: GruKom Mar 2009: strategi för grundutbildningen på fem års sikt inför VP-dialog