PlanHT2008

Planering av grundutbildningsledningen hösten 2008

 • 080825: GruKom September 2008
 • 080901: Mottagning av nya MSc-studenter (mest MPK + kursinformation av lärare)
 • 080909: 09.00-11.00 ;Vicerektor/GUN; Scaniasalen (Kårhuset)
 • 080915: GruAdm Sep 2008 måndag: AB leder mötet (fokus på GU + MSc-adm.)
 • 080918: EDIT6128 13:00-16:00 för ÖGRU E <-> D&IT-inst.
 • 080919-081011: PJ bortrest + upptagen med IMPACT-utvärdering
 • 080919-080928: Ana Bove tar hand om inkommande VPref.Gru-ärenden
 • 080929-081005: Olof Torgersson tar hand om inkommande VPref.Gru-ärenden
 • 081001: PJ: 14-15.30: VPref-möte
 • 081003: Courses 09-10: Kursplaner GU för 09/10
 • 081006: GUN-Utskottet för ekonomi- och infrastrukturfrågor bjuder in VPref
 • 081006-081012: Arne Linde tar hand om inkommande VPref.Gru-ärenden
 • 081006: GruKom Oktober 2008: AL leder mötet (fokus på plan 2009)
 • 081013: ÖGRU IT (Studentcentrum, Maskingränd, 9-11)
 • 081013: ÖGRU DV@GU (6128, 13-15) (PJ, AB, WA, TAG, CrC)
 • 081015: Kandidatarbetesförslag klara - ca 30 projekt behövs inom D&IT
 • 081016-21: Avdelningsdialoger: Inst.ledn. möter en avd. i taget
 • 081017: 12.00: deadline IMPACT-ansökningar 2009 (Christer koordinerar)
 • 081020: GruAdm Okt 2008 måndag: OT leder mötet (fokus på Lindholmen + lokaler)
 • 0810??: Externa möten inför ÖGRU 2009 delas upp inom ledningen enligt följande:
  • SR@{CS+SET}: D, IT, F, I, Bio, TIMAL
  • SR@{CE+NS}: D, IT, E, d, Z
  • SR@ID: IT, ITU
  • VPref.Gru@CSE: D, IT, E, d
 • 081031: Deadline rapporter för IMPACTs-delprojekt: SolveIT, Diversity@EDIT, CollabIESD
 • 081101: Christer Carlsson tar över som VPref.Gru
 • 081103: GruKom November 2008
 • 081106(?): VP-dialog med Chalmers ledning
 • 081111: 09.00-11.00 ;Vicerektor/GUN; 10:an, Kemihuset
 • 081117: GruAdm Nov 2008 måndag (fokus på MSc-antagningsprocessen)
 • 081201: MSc-ansökan 09/10 öppnar för internationella studenter (stängs 090115)
 • 081201: GruKom December 2008
 • 081203: 13.00-16.00 ;Kvalitetsutskottet; Scaniasalen (Kårhuset)
 • 081215: GruAdm Dec 2008 måndag (fokus på studentportal och webbsidor)

Se även Plan VT 2009

Någon gång

 • AL: Bemanninsplaneringssystem
 • OT: Administrativt stöd för SR resp. MPK
 • UH: Samordning av programmeringskurser
 • Pedagogisk utveckling:
  • (från VP'08): Det är svårt att kunna planera in tid för pedagogisk utveckling och samtidigt genomföra vårt grundutbildningsuppdrag. Här finns IMPACT-projektets pengar som ett välkommet stöd, men egentligen skall det finnas tillräckligt med pengar i den "ordinarie driften" för pedagogisk meritering. Under 2008 kommer vi att jobba med att göra femåriga utvecklingsplaner för personalen för att säkerställa kvalitet i utbildningen och att befodringar inte fördröjs.

Backlinks: