Prog1

(One of the Course Clusters.)

"Kursklustret skall vara ett pedagogiskt forum som kopplas till lärarnas kompetensutveckling och fortbildning, vars syfte är att inom avsatta budgetramar åstadkomma bästa möjliga kurser för att väcka studenternas intresse för ämnet och öka genomströmningen.

Därigenom får lärarna insyn i ekonomin, kan tillse att tid för kompetensutveckling och fortbildning verkligen planeras in i tjänstgöringen, identifierar behov av kursutveckling, uppmuntras till samarbete vid kursutveckling, få större inflytande på bemanningen av handledare, mm."

 • Prog1 = first programming courses
  • Prog1 Chair ChCa, Co-chair EmAx, JvH, CeIo, MaMy, ErHo, KrAn, NiBr
  • Prog1: Objektorienterad programmering Z (@ST)
  • Prog1: Programmerade system (I) (@ST)
  • Prog1: Intro till funktionell programmering (@ST)
  • Prog1: Objektorienterad programmering (IT) (@ST)
  • Prog1: Objektorienterad programmering (E/M) (@CS)
  • Prog1: Programmeringsteknik (F) (@CS)
  • Prog1: OOP intro (SE&M) (@SE but taught by CeIo@ST)
  • Prog1: Prog. (d) (@NS 2014/15, moving to Applied IT for 2015/16)
  • Prog1: Reformed: (Datorintroduktion GU (1.5hp) (@ST) + Introduktion till programmering (1.5hp) (@ST)

2014-05-07: First Prog1 cluster meeting (in EDIT 8103, 10.00)

Present:

 • PaJa, ChCa, JvHa, EmAx, ErHo, KrAn, PeLu

Five Java-courses:

 • TDA143 Prog. syst. (I)
  • Teacher: ChCa
  • Har en allmän datorteknik-del
 • TDA540 OOP (Z)
  • Teachers: ChCa + JvHa
  • går över två läsperioder
 • TDA545: OOP (IT)
  • Teacher: was ErHo, will be MaMy
 • TDA547: OOP (E/M)
  • Teacher: KrAn
 • TIN212 Prog. (F) 6hp
  • Teacher: Erland Holmström
  • ChCa: lärmålen för korta
 • DIT948 Programmering (SE&M)
  • Teacher: CeIo
  • ChCa: lärmålen verkar vara överambitiösa

One C-course:

 • LEU480 Progutveckling (d)
  • Examinator: Peter Lundin
  • Lärare: inhyrd från ITS: JoMj

One Haskell-course:

 • TDA555 Intro FP (D)
  • Teacher: EmAx
CodeNameExaminerUnderstudy
TDA143Programmerade system (I)Christer CarlssonJan Skansholm
TDA540Objektorienterad programmering (Z)Christer Carlsson & Joachim von Hachtsamma fast omvänt
TDA555Introduktion till funktionell programmering (D)Emil Axelsson??
TDA545Objektorienterad programvaruutveckling (IT)Magnus MyreenErland Holmström
TDA547Objektorienterad programmering (E/M)Krasimir AngelovCezar Ionescu
TIN212Programmeringsteknik (F)Erland HolmströmMagnus Myreen
DIT948Programmering (SE&M)Cezar IonescuKrasimir Angelov
LEU480Programutveckling (d)Peter LundinJon Mjölnevik

2014-05-21: Second Prog1 meeting (in EDIT 6471, at 10.00)