TravelSupport

Travel support guidelines at the CSE department

Short summary: under special circumstances the CSE department may support travel to present a scientific result based on MSc thesis work by a maximum of 5900 SEK.

Miroslaw Staron, 2013-06-03:

Ibland kommer det frågor om publicering av materialet efter exjobb från våra studenter i synnerhet om vi kan sponsra deras resor till en workshop eller liknande. Jag använder följande princip för att möjliggöra detta:

Vi ger bidrag på upp till 5900 kr för studenter som går ett av ”våra” program med villkor att:

  • studenter skriver Department of Computer Science and Engineering, Chalmers eller Göteborgs Universitet som affiliation (beroende på program de går)
  • handledaren anser att workshoppen är seriös
  • resan bokas via våra sekreterare enligt våra avtal
  • medel användas för resan, avgift, eller logi, alltså inget traktamente
  • publikationen registreras i GUP eller CPL
  • skriver de i en grupp så delar de på 5900 kr

Vill de uppge enbart företagets namn (i fall de samarbetar med företaget i sin uppsats) istället för Chalmers/GU så ger vi inget bidrag alls.

Kostnaderna skall konteras på KST 3710 och beslutas formellt av VPref.Gru, men intresserade studenter skall vända sig till handledare, examinator eller MPA i första hand av praktiska skäl.