Computers Lindholmen

Start
?
Code
37101418
End
July 2015
Budget-2015
600
Status-Aug-2015
80%
Status-Dec-2015
100%
Financer
Q/CTH
Customer
?
Coordinator
Sakib Sistek
Summary

[Info from Sakib Sistek]

vad är syftet med projektet?

Att uppdatera 5 labbsalar med datorer ( ca 60 maskiner) på campus Lindholmen.

vem/vilka ska utföra själva arbetet (för det första projektet)?

Bara lilla jag: Sakib

hur mycket arbete har denne gjort?

Bara undersökning vilka datorer passar oss (data- och elektro programmet).

hur mycket arbete är kvar?

Hittills: Ca 95%

när uppskattar du att projektet kommer att vara färdigt?

Planerat :Juli 2015