Develop TDA567/DIT082 (2)

Cancelled
YES
Code
37101416
Start
?
End
?
Budget-2015
125
Financer
Q/CTH
Customer
?
Coordinator
Moa Johansson
Summary
Förbättra kursen Testing, Debugging and Verification, alt. undersöka möjlighet för ny kurs med fokus på verifikation och teorembevisning

[Information from Moa Johansson]

vad är syftet med projektet?

Förbättra kursen Testing, Debugging and Verification, alt. undersöka möjlighet för ny kurs med fokus på verifikation och teorembevisning.

vem/vilka ska utföra själva arbetet (för det första projektet)?

Oklart, eftersom varken jag eller Laura (som var medsokande) ska jobba på kursen langre, så vi har inte tid! Har inte heller haft möjlighet att prata med Laura/Wolfgang om detta än. Nu tar Atze (Koens nya postdoc) över som lärare. Bart van Delft som varit TA har uttryckt intresse för att jobba med att utveckla nya labbar för kursen om han kan få timmar for det.

hur mycket arbete har denne gjort?

Inget. Men vi fick besked strax innan jul bara.

hur mycket arbete är kvar?

Allt.

när uppskattar du att projektet kommer att vara färdigt?

Lagom till nästa gang kursen ges, LP2 2015. Om vi hittar nan som kan arbeta på det.