MSc theses IT support

Code
2015:12
Start
?
End
?
Budget-2015
100
Status-Aug-2015
0%
Status-Dec-2015
50-100% ??
Financer
CSE/GU
Customer
SOF
Coordinator
Agneta Nilsson finds someone
Summary
IT support for MSc thesis at the SOF program

Från Agneta 21 aug 2015:

  • Handlar om att hitta behov/krav på ett IT-töd för processen med master thesis - från ansökan, granskning, obligatorisk moment, etc till slutförande. Har tänkt och pratat lite med några berörda, men hoppas kunna fullfölja detta under hösten.