Improving graduation rates

Code
37101403
Start
?
End
?
Budget-2015
250
(300hrs)
Status-Aug-2015
43%
(130hrs)
Status-Dec-2015
100%
Financer
Q/CTH
Customer
?
Coordinator
Jan Jonsson
Summary
Improving graduation rates in advanced master level courses

[Information from Jan Jonsson]

De som ansökt om att få del av dessa pengar (förutom jag själv) är:

  • Philippas Tsigas, Sally McKee, Tomas Olovsson, Magnus Almgren och Erland Jonsson.

Arbetet för samtliga har precis börjat och den första delen (för 2014/15) beräknas vara avslutad runt LP1 2015.

Read the proposal: Improving Graduation Rates CSE.pdf

[Från JanJo 19 aug]

Så ser det ut idag:

  • Philippas Tsigas: 50 timmar (klar)
  • Erland Jonsson: 30 timmar
  • Jan Jonsson: 20 timmar (klar)
  • Tomas Olovsson/Magnus Almgren: 0 timmar
  • Sally McKee: 30 timmar (klar)

Totalt alltså 130 timmar av de 300 timmar som jag budgeterat med. D v s 43% avklarat.

Tomas, Magnus och Erland har meddelat att de avser göra resten under höstterminen.