Language support

Code
2015:13
Start
2016
End
?
Budget-2015
0
Budget-2016
?
Financer
?
Customer
?
Coordinator
Rolf Snedsböl
Summary
Language support for weaker students

Rolf svarade 21 aug 2015: Lars Svensson hade interesse för detta. Inga pengar avsatta. LS har inte / kommer inte att jobba med proj under 2015 pga tidsbrist. INGA medel förbrukade. LS har interesse för detta proj och fortsätter gärna 2016 om det går.