Lärande av datasäkerhet

Code
37101419
Start
?
End
2015
Budget-2015
200
Status-Aug-2015
0%
Status-Dec-2015
60-100%
Financer
Q/CTH
Customer
?
Coordinator
Magnus Almgren
Summary
Utveckling och anpassning av modern metodik för effektivt lärande av datasäkerhet