Xilinx cards

Finished
YES
Code
37101405
37101417
Start
2014
End
Early 2015
Budget-2015
110
Financer
Q/D (70)
Q/E (40)
Customer
?
Coordinator
Lars Svensson
Summary

[Information från Lars Svensson]

vad är syftet med projektet?

1. Förnyelse av labutrustning som speciellt används i DAT096 men även kan användas i andra kurser. Se den ursprungliga ansökan nedan.

2. Dessutom, att utföra visst porteringsarbete i samband med uppgradering till de nya korten.

vem/vilka ska utföra själva arbetet?

1. Arbetet gjordes mest av mig, Arne L och Sven K.

2. Martin George, student.

hur mycket arbete har denne gjort?

1. Klart

2. Totalt hade 40’ beviljats. Martin har enligt Jonna lagt ner 179 h mot ett arvode på 122 kr / h. Till arvodet kommer 12% semesterkostnader och 53% LKP. Totalkostnad hittills alltså

	179 * 122 * 1.12 * 1.53 = 37421

Jag har förvisso också lagt något lite tid på handledning av Martin — inte mycket eftersom 1) det hela skedde under sommaren och 2) vi valde en självgående student (annars hade det inte funkat!). En lärare kostar typ 1000 per timme med LKP och OH, och 2.5 timmar totalt är säkert i underkant för min insats. Vet inte vad som behöver göras för att få den sista pengaskvätten till CE.

hur mycket arbete är kvar?

Inget

när uppskattar du att projektet kommer att vara färdigt?

1. Allt detta är klart. På grund av prishöjning ($999 -> $1299) samt valutaförsvagning köpte vi bara in 6 kort, med totalt anskaffningsvärde inkl frakt på 59383:-. Dessutom behövdes till varje kort ett I/O-kort; 6 sådana har belöpt sig till 11’, så de 70’ får anses förbrukade.

2. Det är klart och projektet kan stängas när de sista pengarna förts till CE.

Ursprunglig ansökan, 28 april 2014

Inbyggda elektroniksystem konstrueras i ökande utsträckning med effektförbrukning som en avgörande parameter. Mobila system, ett traditionellt styrkeområde för svensk industri, har länge begränsats av batterilivslängd; i nyare smartphones och läsplattor har dessutom värmeutvecklingen visat sig ge problem då apparaten kan bli för varm för användaren att hålla i. I telekomsystem är energikostnaden för tio års drift högre än tillverkningskostnaden. I en bil betyder en större generator och batteri högre vikt och större effektförluster i motorn. Exemplen kan mångfaldigas.

Masterprogrammet Embedded Electronic System Design utbildar elektronikkonstruktörer med särskild hänsyn till industrins behov. Under programmets andra termin genomförs ett konstruktionsprojekt (DAT096) med varierande innehåll i grupper om fem till sju studenter. Studenterna får själva gå från en översiktlig idé via specifikationer och delmål till en färdig konstruktion.

För närvarande används enkla FPGA-kort från Diligent för implementering av den digitala hårdvaran i projektkursen. Ett Nexys-4-kort för ungefär 140 dollar har tillräcklig kapacitet för att implementera den mängd hårdvara som kan konstrueras under ett projekt av aktuell omfattning; men den låga kostnaden medför att flexibilitet och mätmöjligheter är begränsade. Mera avancerade utvecklingskort för FPGAer kan även ge möjlighet att mäta effektförbrukning för olika delar av konstruktionen och att styra matningsspänningarna, vilket sätter bättre fokus på designval som har inverkan på energi och effekt och på hur dessa kan avvägas mot prestanda; sådana överväganden ligger i tiden, som beskrivits ovan.

Vi föreslår att medel anslås till inköp av 10 Xilinx-utvecklingskort av typen AC701. Nuvarande listpris för dessa kort är 999 dollar. Med någon uppgradering av kablage etc. uppskattar vi totalkostnaden för denna insats till 70000 kr. Kvalitetshöjningen består i att göra det lättare att illustrera hur effektförbrukningen beror av olika designbeslut. Korten kan under höstterminerna användas i andra kurser eller i examensarbeten och motsvarande.