Ding programming courses

Code
2015:20
Start
?
End
Nov 2015
Budget-2015
50
Status-Aug-2015
50%
Status-Dec-2015
100% ?
Financer
Ding
Customer
Ding
Coordinator
Uno Holmer
Summary
Overview of the programming track at D-ing

Information från Arne Linde:

Hela det obligatoriska programmeringsspåret på Di är

 • År 1
  • LEU482: Programutveckling, ITIT, Grundkurs i C, 7,5 Hp
  • LEU500: Maskinorienterad programmering, D&IT/CE, C mm, 7,5 Hp
  • LET625: Realtidssystem, grundkurs, D&IT/NS, C forts mm, 7,5 Hp
 • År 2
  • DAT050: Objektorienterad programmering, Uno, 7,5 Hp
  • DAT055: Objektorienterade applikationer, Uno, 7,5 Hp
  • LET375: Algoritmer och datastrukturer, Uno, 7,5 Hp

Det som vi framförallt ska koncentrera oss på är år 2. Jag kommer att vilja lägga om programplanen, i samband med det bör dessa kurser ses över.

Kursplanerna är inte editerade sedan 2009. Så det som är absolut nödvändigt är att precisera lärandemålen bättre.

Nu vet jag inte hur mycket utväxling jag får på 50kkr men kursplaner skall normalt sett uppdateras av Examinator inom den normala budgeten.

Så en synkning med kurserna i år 1 är också önskvärd.


Från Uno Holmer 21 aug

Jag har fört regelbundna diskussioner med Arne Linde och studenter och tycker mig se en klart förbättrad struktur på dataingenjörsprogrammet växa fram. Programmeringsspåret är inte en isolerad företeelse. Bl.a. har kurser i åk 3 legat i fel ordning (pga samläsning). Kursen webapplikationer är en naturlig fortsättning på DAT055. Det var ju så vi tänkte oss det från början. Därför betraktar jag den som en del av spåret, även om den inte är obligatorisk. Under lång tid har den varit placerad före databaskursen, vilket är löst nu, men jag har länge förespråkat att databaser bör läsas tidigare i utbildningen. Placeringen i åk 3 tränger undan möjligheter till fördjupning. Förbättringarna som vi hoppas få igenom är bl.a. framflyttning av databaskursen till åk 2 och ett förslag till en mer relevant kurs i styrteknik jämfört med dagens linjära system och reglerteknik. Om databaskursen kan läsas tidigt i åk 2 kan det bl.a. få positiv inverkan på DAT055 eftersom man då kan använda databaser i projekten. Dessa förändringar är i linje med synpunkter som jag bearbetat programledningen med i minst tio år. Jag har också förespråkat införande av två tydliga profiler i programmet mot hårt resp. mjukt.

Det rena programmeringsspåret har problem som hänger ihop med tidigare förändringar som genomfördes då Peter Lundin var programledare. Bl.a. försvagades grundkursen i både omfattning och innehåll och inslag med Unix/Linux-kompetens försvann vilket naturligtvis inte är bra i ett dataingenjörsprogram. Jag har svårt att se en lösning inom ramen för dagens eller ev. nästkommande förändrade programplan. I ett eventuellt framtida program med flera huvudinriktningar måste frågan upp på bordet igen.