Profiling of programs

Code
2015:05
Start
?
End
?
Budget-2015
100
Status-Aug-2015
?
Status-Dec-2015
?
Financer
CSE/GU
Customer
CSE/GU
Coordinator
Eirin Bakken
Summary

[Information from Eirin Bakken]

När det gäller profileringsprojektet var det något Miroslav höll i innan han slutade. Vi hade några möten med programansvariga med syfte att definiera utnildningsprogrammen och hitta bra lösningar på hur vi kan profilera programmen. Det skulle värderas tillsammans med ny viceprefekt vem som evt skulle kunna hålla i detta. Det var speciellt eftersom vi blev en mindre SVL på samma tid och man var nöd att prioritera.