RoutersAndSwitchesForComputerCommunication

Start
Sep 2015
Code
End
Dec 2015
Budget-2015
110
Status-Aug-2015
Status-Dec-2015
100%
Financer
GU, CTH
Customer
Coordinator
Peter Lundin
Ali Salehson
Summary

[från Peter Lundin, 8 sep]

Vi har i våra labbsalar på Lindholmen ett internt datakom nätverk bestående av ca 32 PC datorer ett antal Routrar och Switchar. Nätverket används för labbar i merparten av våra Datakom-kurser även de som ges på Johanneberg.
Som du ser av texten nedan från Ali så behöver en del av utrustningen uppdateras. Vi köper utrustning från Cisco med stora rabatter eftersom vi är en sk. Cisco Academy som Ali ansvara för.
Kostnaden för investeringen är relativt stor sett ur avdelningens synpunkt så frågan är om vi kan ta detta på central gru budget ?
Vänligen Peter L

From: Ali Salehson 
Sent: den 2 september 2015 09:58
To: Peter Lundin <peter.lundin@chalmers.se>
Subject: VB: Cisco Networking Academy / Lab Equipment Promotion Ordering

Hej Peter,

Jag har fått prisförslag på labbutrstning (Cisco switchar och routrar) från ATEA (bifogad fil). Chalmers har fått ungefär 50% rabatt från Cisco jämfört med marknadspriserna.

Dessa routrar och switchar behövs för att uppgradera en sal (Gnistan) för att kunna användas i labbar om IPv6 och avancerad routing. De befintliga routrarna i Gnistan är för gamla (hårdvarumässigt) att kunna uppgraderas. Däremot i Bryggan kunde jag göra det, där har vi tidigare (2-3 år sedan) köpt nyare routrar.

Hoppas att det går att göra detta inköp innan LP2.

med vänliga hälsningar

Ali Salehson