Seminarieserie Åk 1

Code
37101428
Start
June 2015
End
Dec 2015
Budget-2015
100
Status-Aug-2015
80%
Status-Dec-2015
100%
Financer
Q/EDIT-I
Customer
D, IT
Coordinator
Niklas Broberg
Summary
Seminarieserie för åk 1 D, IT, DV

Externa föreläsare etc., koppla till forskning.