Tool for monitoring hours

Finished
YES
Code
2015:16
Start
2014
End
June 2015
Budget-2015
75
Financer
CSE/CTH (56)
CSE/GU (19)
Customer
CSE
Coordinator
Birgitta Gustafsson
Summary
John Camilleri implemented a tool for monitoring hours for TAs

Från Birgitta 5 maj 2015:

  • vad är syftet med projektet? Utveckling av arvodesmodulen för statistikdelen .
  • vem ska utföra arbetet? John Camillero , kravställare även Ana som var med från början när modulen togs fram
  • hur mycket arbete har denne gjort? Finns nu framtagen en statistikmodul, ev kan vi göra några fler justeringar under året om John har tid
  • hur mycket arbete är kvar?
  • när uppskattar du att projektet kommer att vara färdigt? Klart förutom småjusteringar=> bidraget kan bokas över