Vetenskapligt författarskap

Code
37101422
Start
?
End
2015
Budget-2015
125
Status-Aug-2015
50%
Status-Dec-2015
100%
Financer
Q/CTH
Customer
?
Coordinator
Erland Jonsson
Summary
Vidareutveckling av metodik för undervisning inom området 'vetenskapligt författarskap, granskning och presentation'