Labutrustning MPEES

Code
37101420
Start
?
End
2015
Budget-2015
125
Status-Aug-2015
0%
Status-Dec-2015
100%
Financer
Q/CTH
Customer
MPEES
Coordinator
Per Larsson-Edefors
Summary
Uppgradering av laborationsutrustning för MPEES

19 aug 2015 kl. 17:11 skrev Per Larsson-Edefors <perla@chalmers.se>: Jag kollade i juni med Lars och Sven som sköter implementeringen i kurserna och vid den tiden hade inte en enda procent gått åt.