ILG /

Strategiarbete2008Planering

Planering för VP1 2009-2013

14/3 Verksamhetsplaner från avdelningarna.

18/3, 19/3, 25/3, 26/3, 27/3 Dialog mellan avdelningar och inst. ledning.

4/4 Ev. ny version av avdelningarnas VP och input till punkterna 1,7,8 i rektors instruktioner. (Punkterna 2,4,5,6,9 besvaras lämpligen i den mall till VP som jag skickat ut tidigare.)

11/4 - Utkast till

  • institutionens VP (CC)
  • grundutbildningens VP (PJ)
  • forskarutbildningens VP (RH)
  • uppföljning 2007 (CC)
  • återkoppling på strategisk plan (CC + ev. RH)
  • omorganisationen från inst. perspektiv (LP och CC)
  • 5-års finansiell plan institution (KV)
  • kärnverksamhetens behov av stöd från AoS (KV)

17/4 Möte för ILG för att arbeta igenom institutionens VP - tid och plats ej bestämda, men det blir i Chalmers närhet

Presentation i samverkansmöte, förankring

25/4 Underlag för VP1 skickas in till registrator.


Övrigt material: