Report2008

Rapportering av 2008 års IMPACT-projekt (senast 081031)

(Denna instruktion finns här: http://wiki.portal.chalmers.se/cse/IMPACT/Report2008 )

Hej, vice-prefekter!

För att rapportera projekt 2008 gäller samma procedur som förra året:

 • Gå till: http://impact.portal.chalmers.se/
 • Välj flik 2007 till vänster
  • listan innehåller alla ansökningar hösten 2007 (inte bara beviljade)
 • Öppna en av din institutions beviljade ansökningar.
  • (så här långt kan vem som helst komma)
 • Logga in till höger (vanlig CID + login skall fungera för alla VPref [4])
  • Nu dyker det upp en grön ruta längst upp med möjlighet att välja "rapportera". (Det dyker också upp ansökningsalternativ till höger, men de har inte med rapporteringen att göra.)
 • Välj "rapportera"
  • (En rapporteringsversion av projektet visas)
 • Fyll i de öppna textfälten med korta, kärnfulla och explicita redogörelser. Viktigt är att svara på ev. frågor från styrgruppen under "Extra information".
 • Det går också bra att bifoga filer med ev. övrig information (poster, "deliverables", ...), helst i form av PDF.

Portalen skall nu fungera för att mata in ansökningar inför 2008 också (se separata instruktioner). Det är ni vice-prefekter [4] som har behörighet att mata in, så begär in input från sökande på era institutioner i rätt format.

Två exempelrapporter från förra året finns här [0], [1] och alla övriga rapporter från förra året finns också läsbara i portalen (under fliken 2006 [2]) om inspiration önskas.

Portalen skall i år finnas tillgänglig även "hemifrån" för ev. nattarbete - då börjar adressen med https [3] som för andra "interna" Chalmerssystem.

Hälsningar

Patrik J (x5415), IMPACTs projektledning

[0] http://impact.portal.chalmers.se/research/view/research_project.92/

[1] http://impact.portal.chalmers.se/research/view/research_project.243/

[2] http://impact.portal.chalmers.se/research/?year=2006

[3] https://impact.portal.chalmers.se/

[4] Här är listan på vilka systemet släpper in för tillfället