Report2009

Rapportering av 2009 års IMPACT-projekt (senast 091130)

(Denna instruktion finns här: http://wiki.portal.chalmers.se/cse/IMPACT/Report2009 och gäller rapporter för enskilda IMPACT-delprojekt 2009, inte dokumentation för "IMPACT-boken" som ger en samlad bild av IMPACT-projektet över hela perioden 2007-2009.)

Hej, vice-prefekter!

För att rapportera IMPACT-delprojekt 2009 gäller samma procedur som förra året:

 • Gå till: http://impact.portal.chalmers.se/
 • Välj flik 2008 till vänster
  • listan innehåller alla ansökningar hösten 2008 (inte bara beviljade)
 • Öppna en av din institutions beviljade ansökningar.
  • (så här långt kan vem som helst komma)
 • Logga in till höger (vanlig CID + login skall fungera för alla VPref [4])
  • Nu dyker det upp en grön ruta längst upp med möjlighet att välja "rapportera". (Det dyker också upp ansökningsalternativ till höger, men de har inte med rapporteringen att göra.)
 • Välj "rapportera"
  • (En rapporteringsversion av projektet visas)
 • Fyll i de öppna textfälten med korta, kärnfulla och explicita redogörelser. Viktigt är att svara på ev. frågor från styrgruppen under "Extra information".
 • Det går också bra att bifoga filer med ev. övrig information (poster, "deliverables", ...), helst i form av PDF.

Två exempelrapporter finns här [0], [1] och alla övriga rapporter från förra året finns också läsbara i portalen (under flikarna 2006 [2] och 2007) om inspiration önskas.

Portalen finns tillgänglig även "hemifrån" för ev. nattarbete - då börjar adressen med https [3] som för andra "interna" Chalmerssystem.

Hälsningar

Per L, Patrik J och Claes N - IMPACT's projektledning

Länkar: