CSE /

Miljo

Miljö

(Work-page for the environment work at the CSE department.)

Link to page on IT Faculty Sustainability Education and Research.

CSE Sustainability Goals (part of VP 2021)

 • S1: Increase Awareness of Sustainability-related research
  • Internal and external department web pages with lists of projects.
  • Participation in outreach events
 • S2: Support and increase sustainability-focus in education
  • Sustainability support group holds information workshops, an internal webpage provides sustainability in CSE resources and examples, selected GU syllabi receive labels
 • S3: Support sustainability-related events and outreach
  • Participation in Act! Sustainable or other similar initiatives
 • M1: Miljö och hållbarhet inom upphandling
  • Inköp skall vara klimatsmarta, ekologiska, miljömärkta (Svanen). Bara köpa ”Bästa miljöval” av datorer och skärmar.
 • M2: Miljö och hållbarhet inom upphandling
  • Att i direktupphandling ha med miljökrav vid förfrågan
 • M3: Främja personalens användande av tekniker för resfria möten (distansmöten).
  • Alla nya möteslokaler installeras med bra och användarvänliga digitala mötesverktyg.

CSE department documentation about sustainability certification

(Dokumenthanteringsplan baserad på instruktioner i Chalmers "Lathund för dokumenthantering på institution/motsvarande".)

Förteckning av dokument som kopplar till det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet på institutionen för Data- och informationsteknik (CSE).

DokumentDiarienummerSenast ändradLänk / Kommentar
Miljöutredning för CSECSE 2018-01362018-10-24Inlämnad som en del av VP 2019, Chalmers Bilaga D Hållbarhetsutredning CSE 2019.docx
Miljöplan (som en del av VP 2019)CSE 2018-01472018-10-24Se ovan.
Arbetsmiljö- och jämställdhetsplan (också en del av VP 2019)CSE 2018-01472018-11-08Se ovan
Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter / Plan for SWEET at CSE 2018-07-22PDF
DelegationerDoIT 2016-0112 m.fl.2018-06-14Intern katalog i Box
Årlig genomgång med CSE-institutionens miljörepresentanterSee wiki page.2019-02-05SWEET group meeting 2019-02
Extern miljöcertifieringsrevision 2017C 2017-05102017-05-11Chalmers 360
Intern miljörevision 2018CSE 2018-01362018-09-17Link to report in Box
Dokumentation över genomförda nödläges- eller utrymningsövningar Övning genomförd 2019-01-23Rapport från övningen
Sustainability in CSE Education Notes  SustainabilityCSEEducation

Plan för miljöarbete (Miljö, arbetsmiljö, jämställdhet)

Roller:

 • Proprefekt för CSE: Patrik Jansson är både
  • Miljösamordnare för CSE på GU och
  • Miljöcertifieringsrepresentant för CSE på Chalmers
 • Miljörepresentanter (både GU och Chalmers):
  • Jennifer Horkoff
  • Rebecca Cyrén
  • Ann Tornberg (Lindholmen)
 • Chalmers: Kemikaliesamordnare: Michael Morin
 • Chalmers: Kemikalieinventerare: Michael Morin

Mer detaljer finns i "Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter / Plan for SWEET at CSE".