DigitalOchDatorteknik

Översyn av grundläggande kurser i Datorteknik

Slutrapportering

Slutrapporten lämnades in Måndagen den 17 januari 2011. Rapport Bilaga 1 Bilaga 2

Bakgrund:

Under hösten 2010 genomfördes en översyn av kurserna "Digital- och datorteknik" repektive "Maskinorienterad programmering". Följande medlemmar ingick i arbetsgruppen:

  • Jonas Vasell, Knife Edge Research & Development AB, sammankallande
  • Lars Matsson, Mecel AB
  • Petter Falkman, Chalmers S2
  • Per Larsson-Edefors, Chalmers D&IT
  • Arne Linde, Chalmers D&IT
  • Roger Johansson, Chalmers D&IT

Kortfattade mötesanteckningar

20 Augusti 2010 2 September 2010 1 Oktober 2010 14 Oktober 2010 28 Oktober 2010

Relevant bakgrundsmaterial

Strukturering av ämnesområdet, Jonas ritade på tavlan...

Program-/kursplaner, Länkar till program- och kursplaner vid Chalmers, LiTH, LTH, KTH och Mälardalen.

Kursutvärderingar, några utvärderingar från D och IT linjerna.

Omstart EDIT slutrapport

Under januari/februari 2010 utfördes intervjuer bland institutionens lärare i syfte att förankra institutionens remissvar kring Omstart EDIT. Presentation av remissunderlag