GruKomApril2008

Agenda GruKom möte 080407, 14.00-15.15:

 • (45m) Verksamhetsplan 2009-2013
  • Gå igenom underlagen (alla bör ha kommit in)
 • (20m) Budget 2008
  • Hur ser läget ut inför tertial 1
 • (5m) Tid för nästa möte:
  • Uno Holmer: helst inte må fm., kan hela Ons, To fm, Fr fm
  • Patrik: Jag kan alla Unos tider den veckan.