AgendaUtv2008

Agenda för utvärderingsmöte IMPACT

Struktur:

 • VPref / projektledare pratar mest, jag (PJ) antecknar / frågar mest
 • ca 15 minuter per delprojekt, + 20 min. övergripande

Agenda för utvärderingsmötena:

 • För varje delprojekt
  • 5m En kort beskrivning av projektet: beskriv verkligheten även om det inte stämmer med planen (även oförutsedda resultat kan vara nog så viktiga)
  • 2m Möjligheter - vad fungerar bra och varför?
  • 2m Problem - vad har man inte funnit lösningar på?
  • 5m hur bidrar delprojektet till IMPACTs övergripande mål 1-11
  • 2m hur kan vi sprida resultaten inom Chalmers
 • Allmän del
  • 10m vad visar självvärderingen av berörda Masterprogram?
  • 10m idéer inför 2009 års projektansökan

Bakgrund: IMPACT-projektets ledning (i form av Patrik Jansson) träffar alla VPref.Gru + projektledare eller motsvarande för 2008 års IMPACT-delprojekt i ett gruppmöte per institution. Syftet är att utvärdera hur IMPACT-delprojekten fungerat och att utbyta idéer om IMPACT-projektets fortsättning. Om vi jämför IMPACT-projektet med en Chalmers-kurs är delprojektens rapporter examinationen medan detta är ett kursutvärderingsmöte.