AgendaUtv2009

Agenda för utvärderingsmöte IMPACT 2009

Struktur:

 • VPref / projektledare pratar mest, jag (PJ) antecknar / frågar mest
 • ca 15 minuter per delprojekt, + 20 min. övergripande

Agenda för utvärderingsmötena:

 • För varje delprojekt
  • 5m En kort beskrivning av projektet: beskriv verkligheten även om det inte stämmer med planen (även oförutsedda resultat kan vara nog så viktiga)
  • 2m Möjligheter - vad fungerar bra och varför?
  • 2m Problem - vad har man inte funnit lösningar på?
  • 5m hur bidrar delprojektet till IMPACTs övergripande mål 1-11
  • 2m hur kan vi sprida resultaten inom Chalmers
 • Allmän del
  • 10m gå igenom IMPACT-dokumentationen - se till att institutionens egen text är klar senast 1 oktober
  • 10m vad visar självvärderingen av berörda Masterprogram?

Bakgrund: IMPACT-projektets ledning (i form av Patrik Jansson) träffar alla VPref.Gru + projektledare eller motsvarande för 2009 års IMPACT-delprojekt i ett gruppmöte per institution. Syftet är att utvärdera hur IMPACT-delprojekten fungerat, att förbättra dokumentationen och att utbyta idéer om hur liknande pedagogisk utveckling kan stödjas i fortsättningen. Om vi jämför IMPACT-projektet med en Chalmers-kurs är delprojektens rapporter examinationen medan detta är ett kursutvärderingsmöte.

Varje VPref kollar med representanter för "sina" projekt och väljer lämplig ledig tid av de som anges nedan. Boka så många timmar som anges i följande tabell (baserat på antalet IMPACT-delprojekt under 2009):

 • Inst. med 3-5 projekt: 2h: D⁢ KB; B&M; I; A; PPU;
 • Inst. med 1-2 projekt: 1h: TM; MC2; S2; E&M; MTT; R2; Sjö; TF; FF; MV;

Mötesbokningen görs via denna doodle.


Status 20091001:

 • Bokat tid: Sjö, I, MTT, PPU, EoM, KB, TF, A, MC2, B&M, TM, D&IT, FF, R2
 • Kvar: S2; MV;

Status 20090929:

 • Bokat tid: Sjö, I, MTT, PPU, EoM, KB, TF, A, MC2, B&M, TM
 • Kvar: S2; D⁢ R2; FF; MV;

Status 20090926:

 • Bokat tid: Sjö, I, MTT, PPU, EoM, KB, TF, A, MC2, B&M
 • Kvar: S2; D⁢ TM; R2; FF; MV;

Status 20090921:

 • Bokat tid: Sjö, I, MTT, PPU, EoM, KB
 • Kvar: A; MC2; S2; D⁢ B&M; TM; R2; TF; FF; MV;