Eval

April 2008
Workshop inkl. posters för 56 projekt
Aug. 2008
begär in svar på Självvärdering Master 2008 från alla VPref/MPK
Augusti 2008
IMPACT-Workshop
Början av oktober
AgendaUtv2008 med VPref + "projektledare"
Mitten av oktober
ansökan 2009 års projekt
Slutet av oktober
rapporter klara för 2008 års projekt
November
beslut om bidrag för 2009
December
VPref.Gru-enkät igen (samma som 2007 för att jämföra)
Sommaren 2009
Självvärderingen för alla masterprogram igen (samma som 2008 för att jämföra)